Spisak pojaseva

SPISAK DODELJENIH POJASEVA

Npredak u vidu novih pojaseva dolazi u momentu kad Majstor proceni da je vreme za nove izazove i motivaciju za dalji napredak.
Taj momenat zavisi i od toga da li je pojedinac ostvario značajne takmičarske uspehe ali nije uslov da se napreduje u hijerarhiji. Takmičari brže napreduju od rekreativaca ali svi moraju biti u skladu sa uslovima za prelazak na novi pojas koje Gracie Barra određuje.
Osnovni uslov za napredak je min. 2 godine između pojaseva ali i naučeno i primenljivo znanje u borbi ili takmičenjima. Zadnju reč uvek daje Majstor-crni pojas koji ima apsolutno pravo da odluči kada je vreme za unapređenje.
Osim vremena, veliku ulogu ima i broj treninga u jednoj kalendarskoj godini i velika je razlika kada član za godinu dana bude prisutan na 50 treninga i kada za istu godinu taj broj bude 250.

Kliknite na boju pojasa kako bi videli kako su dodeljivani.

POJASEVI 

# Full name Year Month Belt
1 Danijel Brajčić 2020 December Black 1 Degree
6 Dušan Miloradović 2024 Jun Black
5 Benjamin Jović 2024 Jun Black
4 Andreas Chaidoussis 2023 December Black
3 Miloš Gočević 2023 December Black
2 Saša Ilić 2017 December Black
1 Danijel Brajčić 2017 December Black
16 Saša Lazić 2024 Jun Brown
15 Vladimir Tadić 2024 Jun Brown
14 Igor Baškarad 2024 Jun Brown
13 Bojan Vulović 2024 Jun Brown
12 Viktor Prlja 2024 Jun Brown
11 Emil Koturi 2024 May Brown
10 Ivan Simić 2023 December Brown
9 Milan Tubić 2023 December Brown
8 Alister Siroosi 2023 July Brown
7 Bojan Stanojević 2022 December Brown
6 Nikola Glavonjić 2022 December Brown
5 Dušan Miloradović 2022 December Brown
4 Danilo Đuretić 2021 October Brown
3 Benjamin Jović 2020 Deecembar Brown
2 Miloš Gočević 2018 January Brown
1 Andreas Chaidousis 2017 December Brown
51 Mladen Lazić 2024 Jun Purple
50 Evgeny Ershov 2024 Jun Purple
49 Andrija Vuković 2024 Jun Purple
48 Nikola Ristić 2024 Jun Purple
47 Aleksa Pavlović 2024 Jun Purple
46 Nikola Seković 2024 Jun Purple
45 Nikola Jovanović 2024 Jun Purple
44 Dino Matijaš 2023 December Purple
43 Vladimir Mitić 2023 December Purple
42 Mladen Radosović 2023 December Purple
41 Alister Siroosi 2018 June. Purple
40 Ilija Vučković 2023 June. Purple
39 Miloš Marković 2023 June. Purple
38 Jovana Petrović Božović 2022 December Purple
37 Irena Jovanović 2022 December Purple
36 Bojan Vulović 2022 December Purple
35 Mitar Radeka 2022 December Purple
34 Nikola Kahvedžić 2022 September Purple
33 Ilija Puača 2022 August Purple
32 Miloš Stojanović 2022 May Purple
31 Saša Lazić 2022 May Purple
30 Dušan Radić 2022 May Purple
29 Petar Dotlić 2022 May Purple
28 Emil Koturi 2022 March Purple
27 Igor Baškarad 2022 January Purple
26 Nikola Šajinović 2021 December Purple
25 Goran Tubić 2021 December Purple
24 Milan Tubić 2021 December Purple
23 Ivan Zarev 2021 November Purple
22 Ivan Tomović 2021 November Purple
21 Uroš Puača 2021 November Purple
20 Vladimit Tadić 2021 November Purple
19 Ivana Đuretić 2021 July Purple
18 Damir Nikić 2020 November Purple
17 Nikola Glavonjić 2020 November Purple
16 Bojan Stanojević 2020 November Purple
15 Dušan Miloradović 2020 June Purple
14 Zlatko Ilić 2020 June Purple
13 Milan Gočmanac 2019 May Purple
12 Danilo Đuretić 2019 May Purple
11 Vladimir Todorović 2018 July Purple
10 Benjamin Jović 2018 January Purple
9 David Mijatović 2018 January Purple
8 Marko Plećaš 2017 September Purple
7 Veljko Nikolić 2017 May Purple
6 Adrijana Kelecija 2016 November Purple
5 Zoran Kresoja 2016 November Purple
4 Miloš Gočević 2015 November Purple
3 Vladislav Šćepanović 2015 November Purple
2 Andreas Chaidousis 2015 August Purple
1 Goran Gligorijević 2015 June Purple
139 Đorđe Prodanović 2024 Jun Blue
138 Josip Topalović 2024 Jun Blue
137 Nebojša Grahovac 2024 Jun Blue
136 Vladan Đurđević 2024 Jun Blue
135 Uroš Petrović 2024 Jun Blue
134 Mirko Ignjatović 2024 Jun Blue
133 Rajko Teofilović 2024 Jun Blue
132 Đorđe Filipović 2024 Jun Blue
131 Marko Đilas 2024 Jun Blue
130 Danko Novović 2024 Jun Blue
129 Nemanja Petrović 2024 Jun Blue
128 Martin Sarovski 2024 Jun Blue
127 David Genzer 2024 Jun Blue
126 Stefan Deheljan 2024 Jun Blue
125 Ivan Ryabov 2024 May Blue
124 Ivan Ryabov 2024 May Blue
123 Kristijan Šujević 2023 December Blue
122 Alexandr Gazarian 2023 December Blue
121 Dea Brkić 2023 December Blue
120 Slobodan Popović 2023 December Blue
119 Jovana Đurić 2023 December Blue
118 Milan Gavrić 2023 December Blue
117 Marjan Savić 2023 December Blue
116 Nenad Purkić 2023 December Blue
115 Alister Siroosi 2015 August Blue
114 Predrag Obućina 2023 June. Blue
113 Sofija Vujić 2022 December Blue
112 Konstantin Isakov 2022 December Blue
111 Novak Kaluđerović 2022 December Blue
110 Bogdan Pokrajac 2022 December Blue
109 Strahinja Petreš 2022 December Blue
108 Filip Matejić 2022 December Blue
107 Zoran Tubić 2022 December Blue
106 Nevena Purić 2022 October Blue
105 Dimitrije Plavšin 2022 October Blue
104 Uroš Kolundžija 2022 September Blue
103 Nikola Seković 2022 September Blue
102 Uroš Tomić 2022 May Blue
101 Srđan Jakobac 2022 May Blue
100 Anđela Ivić 2022 May Blue
99 Zoran Tubić 2022 May Blue
98 Nikola Jovanović 2022 May Blue
97 Ljubiša Joković 2022 May Blue
96 Nikola Ristić 2022 May Blue
95 Nikola Katić 2022 May Blue
94 Nina Puhar 2022 May Blue
93 Miloš Jevtić 2022 May Blue
92 Maya Slater 2022 May Blue
91 Mihailo Bulajić 2022 May Blue
90 Milan Milovanović 2022 May Blue
89 Miloš Radulović 2022 May Blue
88 Mladen Lazić 2022 May Blue
87 Milan Zec 2022 May Blue
86 Lazar Gajić 2022 May Blue
85 Jelena Jevtić 2022 May Blue
84 Ivan Božić 2022 May Blue
83 Dino Matijaš 2022 May Blue
82 Dragan Živkov 2022 May Blue
81 Vladimir Čović 2022 May Blue
80 Vladimir Marković 2022 May Blue
79 Andrija Vuković 2022 May Blue
78 Aleksandar Vujić 2022 May Blue
77 Nemanja Gajanović 2021 December Blue
76 Miljan Smiljanić 2021 December Blue
75 Igor Beloš 2021 November Blue
74 Ilija Vučković 2021 November Blue
73 Miloš Marković 2021 November Blue
72 Vladimit Mitić 2021 November Blue
71 Damir Šarčević 2021 November Blue
70 Aleksa Pavlović 2021 November Blue
69 Nikola Kahvedžić 2021 November Blue
68 Nataša Kuravica 2021 September Blue
67 Mitar Radeka 2021 March Blue
66 Dušan Radić 2020 November Blue
65 Darko Luković 2020 November Blue
64 Irena Jovanović 2020 November Blue
63 Milan Tomažič 2020 October Blue
62 Dušan Stošić 2020 February Blue
61 Vladimir Tadić 2020 May Blue
60 Ognjen Janjić 2019 May Blue
59 Ilija Puača 2019 May Blue
58 Dušan Tanasić 2019 May Blue
57 Milan Pejanović 2019 May Blue
56 Aleksandar Antešević 2019 May Blue
55 Nikola Šajinović 2019 May Blue
54 Davor Jakišić 2019 May Blue
53 Milan Tubić 2019 May Blue
52 Sanja Simić 2019 May Blue
51 Ivan Zarev 2019 March Blue
50 Bojan Stanojević 2018 December Blue
49 Nikola Glavonjić 2018 December Blue
48 Uroš Puača 2018 December Blue
47 Relja Zeljković 2018 July Blue
46 Saša Drinić 2018 May Blue
45 Davor Dukić 2018 May Blue
44 Ivan Tomović 2018 May Blue
43 Petar Dotlić 2018 April Blue
42 Jasmina Stojanović 2018 April Blue
41 Miloš Stojanović 2018 February Blue
40 Goran Tubić 2018 January Blue
39 Damir Nikić 2017 December Blue
38 Stevan Krkelić 2017 September Blue
37 Boris Petrović 2017 September Blue
36 Zlatko Ilić 2017 August Blue
35 Danilo Đuretić 2017 July Blue
34 Dušan Miloradović 2017 July Blue
33 Aleksandar Horvan 2017 April Blue
32 Anka Crnomarković 2017 February Blue
31 Aleksandar Janik 2017 February Blue
30 Nikola Lazić 2016 December Blue
29 Duška Berghauer 2016 December Blue
28 Stefan Jevremović 2016 June Blue
27 Vladimir Todorović 2016 May Blue
26 David Mijatović 2016 May Blue
25 Bojan Antić 2016 March Blue
24 Goran Maksimović 2016 February Blue
23 Ivan Karić 2016 February Blue
22 Veljko Nikolić 2015 December Blue
21 Bojan Stajić 2015 December Blue
20 Miloš Blagojević 2015 November Blue
19 Samir Muratović 2015 November Blue
18 Zoran Kresoja 2015 November Blue
17 Benjamin Jović 2015 November Blue
16 Adrijana Kelecija 2015 August Blue
15 Marko Gucu 2015 August Blue
14 Ivana Krivić 2015 February Blue
13 Slaviša Obradović 2015 February Blue
12 Milan Gočmanac 2014 November Blue
11 Nemanja Radisavljević 2014 November Blue
10 Danijel Kokora 2014 November Blue
9 Milan Vujasin 2014 November Blue
8 Milan Stojković 2014 November Blue
7 Marko Plećaš 2014 November Blue
6 Miloš Gočević 2014 February Blue
5 Biljana Radisavljević 2014 February Blue
4 Bojan Golubović 2014 February Blue
3 Dragan Pešić 2014 February Blue
2 Strahinja Kostić 2014 February Blue
1 Vladislav Šćepanović 2013 June Blue
Scroll to Top